Skip to Content

Werkgroepen

Binnen 't Havermeuleke vormen niet alleen de leden, maar ook de werkgroepen de kern van onze vereniging. We moedigen onze leden dan ook aan actief deel te nemen aan één van deze werkgroepen. Ze komen een aantal keer per jaar samen om nieuwe ideeën op te doen, iets te organiseren of om een jaarverslag op te maken. Op onze jaarlijkse Algemene Vergadering brengt elke werkgroep dat jaarverslag naar voor, met vermelding van de voorbije realisaties.

Ook de plannen voor het komende werkjaar worden op de Algemene Vergadering gepresenteerd, met daarbij het nooit ontbrekende financiële p(r)laatje. Alle leden worden zo op de hoogte gesteld van de werking van de werkgroepen, wat zorgt voor een grotere betrokkenheid binnen 't Havermeuleke.

De werkgroepen zijn:

Dans en Vendelen
Muziek
Kledij
Ontspanning
Materiaal
Public Relationspage | about seo